លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

 • លេខយោង 1808549
 • បន្ទប់ 29 បន្ទប់
 • ផ្ទៃដី​សរុប 758 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាងលិច

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ Tuek Thla

សង្ខេប

 • លេខយោង 1808549
 • បន្ទប់ 29 បន្ទប់
 • ផ្ទៃដី​សរុប 758 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាងលិច

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • អាងហែលទឹក

ទីតាំង

 • 34 បន្ទប់ទឹក
 • 29 បន្ទប់គេង
 • 1 ដី758 m²
 • 7 ចំណត

នៅជិត

 • ហាង
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
 • សាកលវិទ្យាល័យ